GIA ĐỊNH FUTSAL CLUB

HUỲNH VÕ HỮU TÂM 0965027878 [email protected] 10 utilisateur semi-professionnel 15-20 Football
Présentation
CLB Futsal Gia Định FC thành lập năm 2021
Tập sân futsal, độ tuổi 15 đến 23
Địa điểm: Số 302, Phạm Hùng, p5, quận 8
Sân K34 Tân Bình
Thời gian :13h chủ nhật
Maillot 1
Maillot 2
Maillot 3

Zone d'activité

: 13:00 - Dimanche 15:00 - Dimanche
Quận 8