U18 C1

Hoàng Nhân 0939798800 Non mis à jour 29 utilisateur intermédiaire 15-20 Football
Présentation
nơi hội tụ các e nhỏ đam mê bóng đá độ tuổi từ 15-20 tuổi
đạo đức tốt- không đá xấu - vui chơi học hỏi thoả sức đam mê
Maillot 1
Maillot 2
Maillot 3

Zone d'activité

:
16:00 - Dimanche 16:00 - Samedi 19:00 - Lundi 19:00 - Mardi 19:00 - Mercredi 19:00 - Jeudi 19:00 - Vendredi
Non mis à jour