pess 5565 cup a

Phase de groupes 5 par côté Phùng Nguyễn Như Phong 65 Tô Hiệu, Khu tập thể Nghĩa Tân, Nghia Tan, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

24 / 39
24 Équipe 1099 vue

Anh Đức 127

Représentant

Phùng Nguyễn Như Phong

Lien de l'équipe

Non lié

Matchs joués

2 match

victoires - matchs nuls - défaites

1 - 0 - 1
1 Tour 1/8
Anh Đức 127
Calendrier non à jour
anh bo
2 Tour 2
Calendrier non à jour
Anh Đức 127
1 - 2
Công Hổ
3 Tour 3
Calendrier non à jour
Anh Đức 127
3 - 1
tân bo