Ao Làng Ballas

Double élimination FIFA Lê Huỳnh Phước Ninh Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

18 / 18
10 Joueur 2451 vue
Gagnants

Gagnants

Tour 1/8
1
EMPTY
-
EMPTY
-
2
ToniGiang
3
Đông
0
3
EMPTY
-
EMPTY
-
4
EMPTY
-
EMPTY
-
5
EMPTY
-
EMPTY
-
6
Tám
0
Noname
3
7
EMPTY
-
EMPTY
-
8
EMPTY
-
EMPTY
-
Quarts de finale
1
Ku Lì
1 (4)
ToniGiang
1 (5)
2
Hisu
0
Ninh
2
3
2Bi
4
Noname
2
4
Chiến
1
Leo
2
Demi-finale
1
ToniGiang
1
Ninh
3
2
2Bi
0 (3)
Leo
0 (4)
Finale
Ninh
2 (4)
Leo
2 (5)
Champion
Leo
1
Đông
2

Perdants

Tour 1
1
EMPTY
-
EMPTY
-
2
Đông
1
Tám
0
3
EMPTY
-
EMPTY
-
4
Ku Lì
2
Hisu
0
Tour 2
1
Noname
0
Đông
3
2
Chiến
2
Ku Lì
1
Tour 3
1
Đông
1
ToniGiang
0
2
Chiến
2
2Bi
0
Tour 4
Đông
3 (4)
Chiến
3 (3)
Tour 5
Đông
4
Ninh
2
Tour 1/8
2
Calendrier non à jour
ToniGiang
3 - 0
Đông
6
Calendrier non à jour
Tám
0 - 3
Noname
Quarts de finale
1
Calendrier non à jour
Ku Lì
1 - 1 4 - 5
ToniGiang
2
Calendrier non à jour
Hisu
0 - 2
Ninh
3
Calendrier non à jour
2Bi
4 - 2
Noname
4
Calendrier non à jour
Chiến
1 - 2
Leo
Demi-finale
1
Calendrier non à jour
ToniGiang
1 - 3
Ninh
2
Calendrier non à jour
2Bi
0 - 0 3 - 4
Leo
Finale
1
Calendrier non à jour
Ninh
2 - 2 4 - 5
Leo
Champion
1
Calendrier non à jour
Leo
1 - 2
Đông
Tour
Tour 1
2
Calendrier non à jour
Đông
1 - 0
Tám
4
Calendrier non à jour
Ku Lì
2 - 0
Hisu
Tour 2
1
Calendrier non à jour
Noname
0 - 3
Đông
2
Calendrier non à jour
Chiến
2 - 1
Ku Lì
Tour 3
1
Calendrier non à jour
Đông
1 - 0
ToniGiang
2
Calendrier non à jour
Chiến
2 - 0
2Bi
Tour 4
1
Calendrier non à jour
Đông
3 - 3 4 - 3
Chiến
Tour 5
1
Calendrier non à jour
Đông
4 - 2
Ninh